ANBI informatie

Roden Fit & Gezond is een ANBI

Stichting Roden Fit en Gezond is door de Belastingdienst aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Een ANBI geniet belastingvoordeel.

U kunt de ANBI-vermelding van Stichting Roden Fit en Gezond controleren op de website van de belastingdienst.

BELEIDSPLAN

Hier vindt u een samenvatting van ons actuele beleidsplan (PDF).

ACTIVITEITEN

Hier leest u meer over onze activiteiten (PDF).

FINANCI√člE VERANTWOORDING

Stichting Roden Fit en Gezond stelt jaarlijks een balans– (PDF) en een exploitatierekening (PDF)op. Jaarlijks vindt ook een kascontrole door onafhankelijke deskundigen plaats. Dit verslag ligt vrij ter inzage bij de penningmeester.

Heeft u vragen hierover? Neem dan telefonisch contact op via 06 511 270 54.